Obecne wyzwania energii odnawialnej: jak je pokonać?