Skip to content
energia_odnawialna (1)

Energia ze słońca może być wykorzystywana w różnoraki sposób: do produkcji ciepła lub prądu. Panele słoneczne zbierają światło słoneczne i przekształcają go na energię elektryczną, która jest następnie magazynowana w bateriach lub licznikach prądu. Energia ta jest wykorzystywana przez domostwa oraz małe i duże przedsiębiorstwa do zaspokajania swoich potrzeb energetycznych. Ponadto okazyjnie warto też wspomnieć o biopaliwach pozyskiwanych m.in. z kukurydzy czy innych roślin uprawianych dla potrzeb energetycznych czy biomasie.

Czym jest energia odnawialna

Energia odnawialna to energia pozyskiwana z naturalnych i nieograniczonych źródeł, takich jak słońce, wiatr, woda, oraz odpady rolnicze i miejskie. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, które szybko się kończą i powodują szkody dla środowiska naturalnego podczas procesu wydobycia i spalania, źródła energii odnawialnej są bardziej przyjazne dla środowiska i stanowią potencjalnie dostępne źródło energii na dłuższą metę. Energia pochodząca ze słonecznej promieniowania nazywana jest energią fotowoltaiczną – ta forma energii odnawialnej ma szerokie spektrum zastosowań.

 

Wiatr i słońce jako źródło energii

Energia odnawialna to energia pochodząca z naturalnych źródeł, których ilość nie ulega wyczerpaniu. Jednym z najbardziej popularnych źródeł energii odnawialnej jest energia wiatru. Wiatr jest jednym z najbardziej ekonomicznych i dostępnych sposobów pozyskiwania energii odnawialnej. Już wiele krajów na świecie inwestuje w projekty energetyczne wykorzystujące siłę wiatru do produkcji elektryczności.

Jak działa elektrownia wiatrowa? Najważniejszym elementem jest wirnik, którego łopatki obracają się pod wpływem siły wiatru. Ruch wirnika przenoszony jest na generator, który przekształca ten ruch kinetyczny na energię elektryczną. Następnie ta energia trafia do transformatora, gdzie jest modyfikowana i doprowadzona do linii przesyłowych lub magazynowana w akumulatorach.

Dowiedz się więcej o Alternatywne źródła energii odnawialnej

Alternatywne źródła energii to różnorodne metody wytwarzania energii, które nie polegają na spalaniu paliw kopalnych. Stanowią one odpowiedź na potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju energetycznego. Przykładowe alternatywne źródła energii to energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna, energia geotermalna, energia pochodząca z biomasy oraz energia jądrowa. Każde z tych źródeł ma swoje unikalne cechy i korzyści, przyczyniając się do tworzenia bardziej czystego i zrównoważonego środowiska.

Energia wodna

Energia geotermalna

Energia pochodząca z biomasy

Potencjał geotermalny

Energia odnawialna to rodzaj energii, którą można pozyskać z naturalnych źródeł takich jak słońce, woda, wiatr, biomasa oraz potencjał geotermalny. Potencjał ten jest związany z ciepłem zgromadzonym wewnątrz Ziemi. Jego źródłem są procesy geologiczne i radioaktywność natężona na obszarach o specyficznej rzeźbie terenu.

Wykorzystanie energii geotermalnej opiera się na technologiach umożliwiających przenoszenie ciepła ze wnętrza ziemi bezpośrednio do systemów grzewczych lub produkcji energii elektrycznej. W Europie energia ta przede wszystkim wykorzystywana jest do ogrzewania budynków i basenów oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. Szwecja jest jednym z liderów w zakresie stosowania tego typu rozwiązań – kraj ten korzysta głównie z pomp ciepła geotermicznych oraz prostej technologii polegającej na wykorzystaniu poziomego wymiennika gruntowego.

Energia wodna siła rzek i fal

Energia odnawialna to pochodząca z źródeł naturalnych i niekończących się forma energii, która może być wykorzystana do produkcji elektryczności i ciepła. Jednym ze źródeł energii odnawialnej jest energia wodna, bazująca na sile rzek oraz fal morskich. Energia wodna jest jednym z głównych sposobów pozyskiwania energii odnawialnej – jej zalety to między innymi brak emisji szkodliwych gazów czy nieduże koszta eksploatacji

W przypadku siły rzek, energia ta powstaje poprzez przetworzenie ruchu wody w energię mechaniczną. W takim systemie elektrowni zapory są budowane na rzece, a siła nurtu napędza turbinę hydrauliczną, która z kolei generuje prąd elektryczny. Z kolei energia fali powstaje dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju urządzeń umieszczonych na oceanach lub innych dużych jeziorach – te urządzenia zamieniają energię kinetyczną fal na prąd elektryczny.

Biomasa naturalne paliwo

Biomasa to jedno z naturalnych paliw, które może być wykorzystywane jako źródło energii odnawialnej. Obejmuje ona biodegradowalne resztki roślinne i zwierzęce, takie jak drewno, kora drzew, pozostałości po kłosach zbóż czy skrawki tkankowe ze zwierząt hodowlanych. Biomasa może służyć do produkcji ciepła i energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska. Co więcej, w tym procesie może być wykorzystywany biogaz powstały podczas fermentacji organicznego materiału.

Głównymi zaletami wykorzystania biomasy jako paliwa jest jej obecność w naturze oraz możliwość ciągłego uzupełnienia dzięki temu że dostarcza nam cały czas produkty ekologiczne np. algi czy trawa energetyczna a ich niewyczerpywalność . Stanowi to alternatywę dla tradycyjnych surowców takich jak ropa naftowa czy węgiel kamienny których ilości są ograniczone i posiadają wiele negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi. Ponadto, wykorzystanie biomasy pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych na ziemi dzięki czemu wpływa korzystnie na walkę ze zmianami klimatycznymi.

Zacznij korzystać z tańszych źródeł energii

Korzystanie z energii odnawialnej przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia zależności od nieodnawialnych źródeł energii. To ekonomiczne i zrównoważone rozwiązanie, które odgrywa kluczową rolę w dążeniu do bardziej zielonej przyszłości.