Skip to content

Odnawialne źródła energii Korzyści dla środowiska i portfela

Energia odnawialna to przyszłość energetyki. Jest ona czystą alternatywą dla paliw kopalnych i pozwala na zrównoważony rozwój. Sprawdź, jakie zastosowania ma energia odnawialna i jak może wpłynąć na nasze życie.

Wiatr do zasilania

Wiatr to jedno z najstarszych źródeł energii wykorzystywanych przez człowieka, ale dopiero w ostatnich latach stał się on bardzo popularny. Energia wiatru wykorzystuje siłę wiatru do produkcji prądu elektrycznego za pomocą turbin wiatrowych. Turbiny te są umieszczane na ogromnych polach lub ustawiane na wysokości, np. na morzu lub górskich szczytach. W Polsce najwięcej elektrowni wiatrowych znajduje się nad Morzem Bałtyckim oraz na obszarach górzystych południowej części kraju.

Zastosowanie energii odnawialnej – wiatr do zasilania ma wiele zalet, takich jak: brak emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do atmosfery, niskie koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto energia odnawialna jest niemierzalnym wsparciem dla walki ze zmianami klimatycznymi i ochrony środowiska naturalnego. Wraz z rozwijającym się rynkiem energii odnawialnej rośnie również liczba miejsc pracy i mieszkający we wspólnocie ludzie zyskują dodatkowe dochody poprzez wynajmowanie swojego terenu na instalacje windy słonecznej czy fotowoltaicznej.

Słoneczne ogrzewanie domów

Słoneczne ogrzewanie to jedna z najpopularniejszych form wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie. Dzięki temu rozwiązaniu, możemy cieszyć się ciepłem bez konieczności użycia węgla czy gazu. Systemy solarnych kolektorów montuje się na elewacjach budynków lub na dachu, gdzie będą one mogły skutecznie zbierać promienie słoneczne i przekształcać je w energię cieplną. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne w okresie letnim, kiedy zużycie energii elektrycznej do ogrzania domu jest stosunkowo niskie.

Kolektory słoneczne pozwalają na łatwe i tani sposób uzyskania ciepła do ogrzewania domu oraz podgrzewania wody użytkowej. Zainstalowanie takiego systemu pozwala zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za prąd oraz obniża koszt eksploatacji budynku. Ponadto instalacja kolektorów słonecznych zmniejsza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, co wpływa korzystnie na środowisko naturalne. Słoneczny system grzewczy to doskonałe rozwiązanie dla osób szukających alternatywnych źródeł energii oraz dbających o ekologię i własny portfel.

Elektryczność z biomasy

Elektryczność z biomasy stanowi jedną z metod pozyskiwania energii odnawialnej. Polega ona na przetwarzaniu organicznych resztek roślinnych i zwierzęcych w procesie termicznym na biomasę, którą następnie można spalać w celu uzyskania ciepła lub też poddać procesowi pirolizy, aby uzyskać gaz o wysokim potencjale energetycznym. Zebrane na terenie gospodarstw rolnych odpady organiczne takie jak słoma czy obornik mogą stanowić surowiec do produkcji energii elektrycznej. Produkcja prądu jest możliwa dzięki oddziaływaniu pary wodnej powstałej w czasie spalania biomasy ze specjalnymi turbinami, które zamieniają ruch obrotowy na energię elektryczną.

Polecamy: pomoc drogowa Magdeburg

Produkcja energii elektrycznej z biomassami ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na wykorzystanie materiałów organicznych, które zostałyby zapewne porzucone jako odpad, a tym samym powodowały duże obciążenie środowiska naturalnego (na przykład składowisko smrodu). Ponadto produkcja takiej energii pochodzi bezpośrednio z lokalnych źródeł. Odnawialna energia jest również znacznie bardziej ekonomiczna niż tradycyjne sposoby pozyskiwania energii – chociaż koszt budowy elektrowni opalanych biomasa nie jest niski, to długofalowo inwestycja ta przynosi zyski, a także wzmacnia pozycję energetyczną kraju, gdyż uniezależnia go w pewnym stopniu od importowanych surowców energetycznych. Jednak produkcja energii elektrycznej z biomasy nie jest bez wad – jedną z największych problemów jest dostępność surowca oraz emisja gazów cieplarnianych podczas spalania biomasy w elektrowniach.

Czyste rolnictwo dzięki biogazowi

Rolnictwo to gałąź gospodarki, która bardzo często generuje duże ilości odpadów organicznych. Mogą to być na przykład resztki roślinne, obornik czy gnojowica. Dzięki technologii produkcji biogazu możliwe jest wykorzystanie tych odpadów do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz nawozu organicznego o wysokiej wartości. W przetwarzaniu odpadów organicznych na biogaz wykorzystuje się metanogenne bakterie, które pod wpływem odpowiedniego procesu fermantacyjnego produkują skondensowany gaz ziemny – biometan.

Biometan można stosować jako paliwo do napędu silników samochodowych lub jako źródło ciepła i energii dla budynków mieszkalnych czy innych obiektów komercyjnych. Jego wykorzystanie pozwala nie tylko na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ale także na zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów organicznych oraz na uzyskanie dochodu ze sprzedaży nadwyżek produkowanej energii do sieci energetycznej.

Geotermia na skalę mikro i makro

Geotermia to jedna z odnawialnych źródeł energii, która wykorzystuje ciepło generowane wewnątrz Ziemi. Często kojarzy się jej z dużymi elektrowniami geotermalnymi, ale coraz częściej stosuje się ją także na skalę mikro – w prywatnych domach czy budynkach użyteczności publicznej. Przykładem mogą być pompy ciepła geotermalnej, które wykorzystują stałą temperaturę ziemi do ogrzewania i chłodzenia obiektów. Dzięki nim można zaoszczędzić nawet do 75% kosztów energii potrzebnej na klimatyzację lub ogrzewanie.

Natomiast dla miast i gmin o dużych potrzebach energetycznych rozwijane są projekty elektrowni geotermalnych na skalę makro. W tym przypadku trzeba poszukiwać odpowiedniego miejsca na budowę oraz wykonać specjalistyczne badania geologiczne. Górnictwo geotermalne polega na pobieraniu gorącej wody ze studni głębinowych, a następnie przetwarzaniu jej bezpośrednio w elektrowni lub przez wymiennik ciepła. Geotermia jest stabilnym źródłem energii ze względu na niezmienność temperatury w glebie oraz niskie koszty utrzymania urządzeń technicznych w porównaniu z innymi formami odnawialnej energetyki jak np. wiatr i słoneczna.

Zacznij korzystać z tańszych źródeł energii

Korzystanie z energii odnawialnej przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia zależności od nieodnawialnych źródeł energii. To ekonomiczne i zrównoważone rozwiązanie, które odgrywa kluczową rolę w dążeniu do bardziej zielonej przyszłości.